Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

ivogo?e to wie?, ktra sk?ada si? z 3 nawet mniejszych miejscowo?ci po?o?onych tu? przy brzegu: Blato, Porat i Duba. Je?li zamierzasz sp?dzi? wakacje w ivogo?e i cenisz dobr? room service, dost?p do internetu i telewizji kablowej, to masz dwa hotele do wyboru: Nimfa i Punta. Oba te hoteli w ivogo?e maj? wyj?tkowo rozwini?t? obs?ug? i infrastruktur?, ktra jest godna pochwa?y bior?c pod uwag? to ma?a wioska z zaledwie 500 mieszka?cw.

Hotel Nimfa w ivogo?e ma kort tenisowy i jednocze?nie otwarty i zamkni?ty basen. Wszystkie 650 pokoje s? klimatyzowane i sprz?tane codziennie. Je?li szukasz nocnym klubie w ivogo?e, s? dwie z nich w wy?ej wymienionych hotelach tak masz szcz??cie. Jednak zabawa si? nie ko?czy, poniewa? obz Auto Dole w ivogo?e przewiduje dodatkowe korty tenisowe, rowerowych oraz szlaki piesze i popularne sporty wodne s? dost?pne dla w?asnej przyjemno?ci osobistego, jak rwnie?.

Nie ma prywatnych pla? w ivogo?e, wszystkie z nich s? publiczne. Jednak te dwa hotele, ktre posiadaj? pla?e w ich s?siedztwie dba? o nich, jak gdyby by?y ich w?asne. Pozosta?e pla?e s? rozrzucone wsz?dzie i s? w wi?kszo?ci kamieniste. Z restauracji w ivogo?e, prbuj i zarezerwowa? stolik w restauracji na pla?y w Hotel Punta, wiadomo s?u?y? fenomenalne dania na bazie ryb i muszli. Najwy?ej, ?e z kilku kieliszkw wina i masz przeznaczone maj? wielki noc.

Je?li jeste? jednym z tych ludzi, ktrzy lubi? mie? aktywne ?ycie wybra? urlop w Zivogosce. Ilo?? tam dzia?alno?? z pewno?ci? przewy?szy Twoje oczekiwania. Inne ni? klasyczne dzia?a?, takich jak tenis, koszykwka i siatkwka s? rodzaje rozrywki w ivogo?e, ktre s? znacznie bardziej nadaje si? do mentalno?ci Dalmacji. Te niefrasobliwy dzia?ania obejmuj? Bocce ust autochthone sport, ktry obraca si? wok? rzucania ?elazne kule wok? ma?ej kulki na ko?cu d?ugiej s?du, zwyci?zc? jest osoba, ktra rzuca pi?k? najbli?ej ?rodkowej kuli). Nast?pnie jest minigolf, ktry jest idealny dla osb, ktre chc? cieszy? si? jak?? dzia?alno?ci?, ale s? zbyt leniwi, aby rzeczywi?cie co? z tym zrobi?.

Aha, i je?li potknie si? o zawy?onej liczbie hotelu lub na wakacje w ivogo?e z ?adnych dost?pnych pokoi, nie martw si?, poniewa? zawsze jest lokalny obz auto, ktre zapewni Pa?stwu zakwaterowanie w naturalnym ?rodowisku.

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily