Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Őibenik jest po?o?ony w bardzo malowniczej zatoce, w ktˇrej jedna z najpi?kniejszych rzek w przep?ywach Chorwacji, rzeka Krka. Miasto zosta?o wspomniane po raz pierwszy w 1066 roku, kiedy krˇl Petar KreÜimir da? dotacj? na rzecz miasta. Oczywi?cie miasto rˇwnie? by? zamieszkany w czasach prehistorycznych. Dowody archeologiczne odkrycia z miejsca zwanego Danilo. W epoce ?elaza miejsce by?o zamieszkane przez ilyryjskie pokolenia Liburni. Dzi? miasto jest administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym centrum regionu. Ma oko?o 50,000 mieszka?cˇw. By?o to pierwsze miasto na ?wiecie zmienny pr?d elektryczny i pierwsze w Chorwacji z o?wietlenia publicznego.

Gospodarka miasta jest oparta na przemys? (metale nie?elazne, aluminium), tkaniny i przetwˇrstwa ?ywno?ci, jak rˇwnie? w przemy?le stoczniowym i turystyki. G?ˇwne zawody w okolicach Sibenik to uprawa winoro?li, warzyw i owocˇw ro?nie.

sibenik-view-on-st.-james

Zakwaterowanie w Sibenik:

W mie?cie i jego okolicach mo?na znale?? wszystkie rodzaje zakwaterowania. Miasto liczy oko?o 3000 miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych, targi cz??? noclegˇw w Sibenik mo?na znale?? w centrum starego miasta. W odniesieniu do hoteli i moteli s? 1510 pokoje i apartamenty z 3110 ?ˇ?ek. W okolicy znajduj? si? 3 obozy z 800 cz??ci. Najbardziej znanym obszarem hotele jest Solaris, ktˇre obejmuj? 5 hotele z apartamentˇw, willi, obˇz i przysta?.

Wille z basenem i dom wakacyjny dla ekskluzywnych zwyczajˇw s? ograniczone w okolicy, ale przede wszystkim w okolicach miasta niektˇre wille s? dost?pne.

Co warto zobaczy? w Sibenik:

Jeden z najbardziej znanych zabytkˇw w Szybenika jest Katedra ?w Jakuba, ktˇry zosta? wpisany na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Poza tym istnieje wiele innych ko?cio?y, pa?ace i portale w centrum miasta. Podobnie jak wiele innych miast dalmaty?skich, Őibenik ma g?ˇwny plac z ratuszem i Pa?ac Rektora. Innym ciekawym kwadrat jest jeden z czterech studni, ktˇry zosta? zbudowany w 1451 przez Wenecjan. Muzeum Miasta mie?ci si? w pa?acu rektora.

  • Istniej? cztery twierdze w mie?cie: St John, St Mihovil, ?w Nicole i Őubi?evac.
  • W okolicach miasta znajduj? si? dwa parki narodowe: Krka i Kornati.
  • W pobli?y Őibenik mo?na odwiedzi? Park tematyczny Etnoland Dalmati gdzie mo?na pozna? tradycj?, obyczaje i sposoby ?ycia w minionym Chorwacji.
  • Mo?esz odwiedzi? Raptory centrum Dubrava gdzie mo?na zobaczy? wszystkie rodzaje ptakˇw.

  • sibenik_accommodation_mediu

á

Gdzie je??:

W wielu restauracjach mo?na znale?? krajowych i mi?dzynarodowych potraw. Lokalne specja?y s? gulasz rybny, prÜut, jagni?cina i rˇ?ne rodzaje da? rybnych. Rodzaj pow?oki, ma??e to specjalno?? tej dziedzinie nie tylko z powodu jego smaku, ale dlatego, ?e ro?nie 3 - 5 razy szybciej ni? gdziekolwiek indziej na ?wiecie. Mog? one by? przygotowane w ponad 140 rˇ?nych sposobˇw. Najbardziej znanym winem tego obszaru jest Babi? jak Prosek, naturalne wino deserowe. Niektˇre restauracje w mie?cie.

Zlatna Ribica (Golden Fish) - wielka restauracja umieszczona w zatoce.
Gradska Vjecnica - obok ?w Jakuba. Weneckim stylu budynku, tutaj mo?na rˇwnie? je?? na zewn?trz pod portykiem.
Nr 4 club - Bardzo ?adny przeszklony taras w centrum Sibenik, widok na ma?y ko?ciˇ?. Jego miejsce kaw?, koktajl bar i dom grill. Oferta koktajli jest doskona?a.

Jak dosta? si? do Őibenik:

Samochodem: Z kierunku pˇ?nocnym, zjazd autostrady A1 (Zagrzeb - Split) przez Őibenik, odleg?o?? od zjazdu do centrum miasta 5 km.

Autobusem: Mnˇstwo codziennie autobusem z wszystkich wi?kszych miastach, takich jak Split, Zadar i nawet Zagrzebiu, jako Őibenik jest koncentrator magistrali dla regionu jest autobus prawie wszystkie mniejsze miasta w regionie.

Samolotem: Najbli?sze lotnisko to lotnisko Split, ktˇra jest 50 km od Sibenika, (alternatywna Lotnisko Zadar jest 80 km od Sibenika), od lotniska w Splicie jest nast?puj?ce opcje aby dosta? si? do Szybenika. (Wszystkie ceny poni?ej s? przybli?one szacunki, ceny zale?? od kilku czynnikˇw, jak pory roku, dni podrˇ?owania itp.)

Autobus, wzi?? lokalnym autobusem (nr linii. 37), pozostawiaj?c w przed lotniskiem i przej?? do Trogiru, od stacji Trogir autobusowego masz wzgl?dne cz?ste autobusy do Szybenika. Koszt wyjazdu oko?o 80 Kuna / os. Trasa alternatywna jest podj?cie lotniska autobusem do Splitu, a nast?pnie wykonaj jedn? z szybciej autobusˇw z dworca autobusowego w Splicie do Sibenika.

Taxi, taksˇwki z lotniska w Splicie do Sibenika i wybrze?e aplikacji. 600-700 kun

Zarezerwowany tylko transfer, 1-3 osoby wokˇ? 450-500 Kuna, 4-8 osˇb 600-700 kun.

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily