Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Powierzchnia Novigrad ju? zamieszkany w czasach staro?ytnych, ktre wida? z wielu zabytkw i stanowisk archeologicznych. W dokumentach, Novigrad jest rwnie? wymieniany jako Civitas Nova w IX wieku, a Emona i Emonia i Aemonia w XII wieku.Novigrad po?o?ony jest na niewielkim p?wyspie i ma bardzo ?yzne ziemie za sob?.Dlatego to by?o na skrzy?owaniu historycznych wydarze?. Miasto by?o najsilniejszym od VIII do IX wieku, kiedy przychodzi kultur? europejsk? za panowania ksi?cia Jana, ale z powodu chorb i wojen to stagnacji z XVI - XVII wieku. Novigrad by? pod Bizancjum, francuskim, niemieckim, weneckich napoleo?skich, austro-w?gierskie i w?oskie wp?yw ca?ej historii, ktre mo?na zobaczy? w wielu zabytkowych budynkw.

Miasto jest po?o?one na p?nocno-zachodnim wybrze?u p?wyspu Istria, 25 km od granicy S?owenii. Ma oko?o 4 000 mieszka?cw. Wi?kszo?? z nich to Chorwaci, ale s? te? du?o W?ochw, Serbowie, Alba?czycy, S?owe?cy, itp.
novigrad
Noclegi w mie?cie:

W Novigrad znajduj? si? 4 hotele, Hotel Maestral (4 gwiazdki), Hotel Nautica (4 gwiazdki), Hotel Laguna (3 gwiazdki) i Hotel Emonia (1 gwiazdka), kilka pl namiotowych w okolicy i kilka emerytur. Ale najbardziej popularny rodzaj zakwaterowania w Novigrad jest oczywi?cie prywatne apartamenty, ktre mo?na znale?? w ca?ym mie?cie i wok? niego.

W okolicy liczne luksusowe wille z basenem mo?na znale??.

Rzeczy do zobaczenia - zabytki w Novigrad:

Kiedy jeste? w Novigrad, to na pewno trzeba zobaczy?, co nast?puje:

Miasto portowe Mandra? - w ca?ej historii jego by? o?rodkiem ?ycia Novigrad, kiedy to ma?a wioska rybakiem. Pozosta? port rybacki i nadal ??cz? ludzi do morza. To jest teraz najwa?niejsze symbole Novigrad.

Gallerion - w swoich eksponatw, mo?na zobaczy? stare marynarkami wojennymi Cesarstwa Austro-W?gierskiego, ?wiat thr najwa?niejszych stoczniowcy w tym czasie.

Patrician Pa?ac Rigo - nale?a? do wieku Rigo rodziny. Dla wieku by?y na najwa?niejszych stanowiskach w mie?cie i byli przedstawiciele szlachty miasta. Ten budynek jest przyk?adem "?rodkowoeuropejskiego baroku". Dzisiaj, na ziemi, jest Rigo galeria z nowoczesnym wn?trzu sztuki.

Stare centrum miasta - w obr?bie murw miejskich, mo?na znale?? wiele interesuj?cych zabytkw w celu uzyskania informacji, takich jak sarkofag z pocz?tku chrze?cija?stwa w parku diecezji Novigrad firmy, budynki z elementami gotyckimi od wp?yww Wenecji, p?no biforium gotycki, kilka ?redniowiecznych ko?cio?w itp.

W?rd innych zabytkw i budynkw, nie przegap zobaczy? mury miasta, muzeum, lapidarium z kolekcji z wczesnego ?redniowiecza, w tym dobrze zachowane cyborium Mauritius od ko?ca wieku 8, rzadkim przyk?adem wczesnej sztuki karoli?skiej w regionie, w dzwonnica, ko?ci? ?w Pelagiusz i ?w Maksymiliana i wiele wiele innych.

Gdzie zje?? w mie?cie:

W Novigrad i na jej obszarze znajduj? si? liczne restauracje, pizzerie i snack-bary.Podobnie jak w innych miastach w Istrii i innych cz??ci chorwackiego wybrze?a znajduje si? wiele restauracji, serwuj?cych typowe dania z owocw morza, takich jak ryby, kalmary, kraby, muszle, etc po??czeniu z bardzo szczeglnym smaku oliwek, ale rwnie? potrawy z ma?o nieco bardziej Istrii smak kontynentalny z truflami za przyk?ad. Wino Istrii jest rwnie? bardzo znany, zw?aszcza malvaziji i Pinnot.

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily