Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Biograd na Moru to miasto i port w pˇ?nocnej Dalmacji. Znajduje si? na ma?ym pˇ?wyspie, 28 km na po?udnie od Zadaru. Biograd na Moru to chorwackie miasto krˇlewskie, ktˇre by?y po raz pierwszy wymieniony w 10 wieku, w 11 wieku by?o siedzib? chorwackich krˇlˇw i biskupˇw. Miasto zosta?o spalone dwa razy w czasie wojen tureckich weneckim. Obecnie ma oko?o 5 900 mieszka?cˇw, ktˇrzy ?yj? g?ˇwnie z turystyki, rolnictwa i rybo?ˇwstwa. Turystyka zacz??a rozwija? si? mi?dzy dwiema wojnami ?wiatowymi. Od miasta znajduje si? wspania?y widok na kana? Pasman i ma?ych wysepek rozrzuconych po ca?ym. Biograd jest centrum Riwiery, ktˇry zawiera inne miasta, takie jak PakoÜtane, St Filipa i Jakuba, jak rˇwnie? niektˇrych miejscach na wyspie Pasman.

Biograd

Zakwaterowanie w Biograd na Moru:

Wielki wybˇr zakwaterowania w mie?cie daje turystom mo?liwo?? wyboru. Pierwszy hotel zosta? wybudowany w 1935 roku, gdzie dzi? stoi hotelu Ilirija. Oprˇcz licznych hoteli, apartamentˇw, pensjonatˇw i kwater prywatnych w Biograd, istnieje wiele rekreacyjnych i sportowych dzia?a? przewidzianych w mie?cie. Biograd na Moru to morskie centrum z 2 przystani, ktˇra z?o?y?a bardzo popularne w?rˇd ?eglarzy. Biograd posiada jeden z najbardziej wyposa?onych obozy tenisowe w tej cz??ci Adriatyku. Poza tenisem, istniej? mo?liwo?ci ucz?szczania na kursy nurkowania i ?eglarstwa. W pobli?u Biogradu znajduje si? 3 parki narodowe, do ktˇrych wycieczki mo?na zorganizowa?, a tak?e dwa parki przyrody.

Co warto zobaczy? - zabytki w Biograd na Moru:

Kiedy miasto sta?o si? siedzib? biskupˇw, klasztor benedyktynˇw ?w Jana zosta? zbudowany, a potem klasztor ?w Toma. Pozosta?o?ci rzymskiego willa rustykalny s? zachowane. W okolicach miasta kilka pozosta?o?ci antycznego wodoci?gu stwierdzono.W Muzeum miasta mo?na zobaczy? zbiory archeologiczne z prehistorycznych i wczesnych wynikˇw chorwackich, jak rˇwnie? niektˇrych przedmiotˇw ze statku z 16. wieku, ktˇry zaton?? w okolicach Biogradu. Latem lato Biograd impreza tradycyjnie organizowana. Obejmuje ono przejawy takich jak koncerty, wystawy w Muzeum Miasta i rˇ?nych zawodach sportowych.

Biograd na moru

Gdzie zje??:

Jak ka?de inne miejsce, Biograd oferuje wiele restauracji z daniami krajowych i mi?dzynarodowych. Czy do przystani, oferta kulinarna w mie?cie ma wielk? rˇ?norodno??.

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily