Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Contact

Google+

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Login FormDlaczego warto u?ywa? Chorwacja Apartamenty?
Uwa?amy, ?e s? trzy podstawowe powody dla których powinni?cie rezerwowa? swoje wakacje na naszej stronie:

1. U nas jest du?o taniej! ChorwacjaApartamenty.com nie pobiera ?adnych prowizji zarówno od go?ci jak i od w?a?cicieli nieruchomo?ci. Je?eli

porównacie ceny apartamentów o podobnych standardach na naszej stronie oraz na innych stronach stwierdzicie, ?e my posiadamy najbardziej konkurencyjne ceny na rynku.

2. Rezerwacja bezpo?rednio z w?a?cicielami apartamentów daje wam mo?liwo?? otrzymania dodatkowych informacji bezpo?rednio od w?a?ciciela,których mo?ecie potrzebowa? przed dokonaniem rezerwacji.

3. Nasz zespó? fizycznie znajduje si? w Chorwacji, co daje nam mo?liwo?? udzielenia Wam po?ytecznych wskazówek do przygotowania niezawodnego planu niezapomnianej podró?y w Chorwacji. Zapoznajcie si? z naszym przewodnikiem Croatia Expert, który przedstawia Chorwacj?, to co warto zobaczy?, obyczaje itd. Wszystko, co opisujemy jest wynikiem naszego wieloletniego do?wiadczenia.

Uwaga: ChorwacjaApartamenty.com jest jedynie narz?dziem, który daje mo?liwo?? zarówno w?a?cicielom jak i go?ciom bezpo?redniego kontaktu w celu uzgodnienia i sfinalizowania warunków wynajmu dla konkretnego zakwaterowania. ChorwacjaApartamenty.com nie jest kontraktowym partnerem i nie jest równie? odpowiedzialny za jakiekolwiek kwestie sporne, które mog? pojawi? si? pomi?dzy wynajmuj?cym, a najemc?, którzy skorzystali z naszej platformy.
 
Dlaczego na wakacje do Chorwacji
Chorwacja jest jednym z g?ównych celów podró?y dla osób, które podczas wakacji organizuj? wy?ywienie we w?asnym zakresie, gdzie tury?ci sami tworz? swój unikatowy pakiet wakacyjny. Na naszej stronie – ChorwacjaApartamenty.com znajdziecie ogromny wybór domów wakacyjnych, apartamentów, hoteli i hosteli, które mo?ecie zarezerwowa? bezpo?rednio u w?a?cicieli/menad?erów.
 
Czy jest bezpiecznie rezerwowa? na ChorwacjaApartamenty.com
Niestety, wakacyjny wynajem przyci?gn?? równie? pewn? liczb? osób, które próbuj? wykorzystywa? nasze us?ugi. Inne firmy zajmuj?ce si? podobn? dzia?alno?ci? mia?y powa?ne problemy z osobami wynajmuj?cymi fikcyjne nieruchomo?ci poprzez ich strony internetowe ??daj?cymi depozytu od wynajmuj?cego.

Więcej: Czy jest bezpiecznie rezerwowa? na ChorwacjaApartamenty.com
 
Jak rezerwowa? na ChorwacjaApartamenty.com
Rezerwowanie jest dosy? ?atwe i mo?e by? wykonane w kilku krokach:

Krok pierwszy to znalezienie odpowiadaj?cego Wam zakwaterowania. Polecamy zalezienie kilku, które odpowiadaj? Waszym wymaganiom, mo?ecie przefiltrowa? je wybieraj?c odpowiednie kryteria w zaawansowanym formularzu wyszukiwania.
Więcej: Jak rezerwowa? na ChorwacjaApartamenty.com
 
Jaki rodzaj zakwaterowania posiadamy w swojej ofercie?
W?a?ciciele z dowolnym typem zakwaterowania mog? promowa? swoje us?ugi na naszej platformie, poni?ej podajemy kilka przyk?adów:

Apartamenty i pokoje w domach rodzinnych lub pensjonatach: Najpopularniejszym rodzajem zakwaterowania w Chorwacji s? apartamenty w domach rodzinnych wzd?u? wybrze?a Adriatyku. W wi?kszo?ci przypadków te apartamenty s? zarz?dzane przez rodziny równie? mieszkaj?ce w tej samej lokacji.

Wille i indywidualne domy wakacyjne w Chorwacji: ograniczona liczba willi i domów wakacyjnych jest równie? dost?pna. Zazwyczaj wynajmowane one s? jednej rodzinie lub grupie osób wynajmuj?cej ca?y dom.

vacation_house_with_pool_in_istriaWille z basenami w Chorwacji: Nie ka?dy lubi p?ywa? w morzu, w takim przypadku willa z basenem lub apartament z dost?pem do basenu jest idealnym rozwi?zaniem. Na ChorwacjaApartamenty.com mo?ecie znale?? wszystkie dost?pne u nas kwatery z basenami poprzez wybranie “basen” w zaawansowanym wyszukiwaniu.

Zakwaterowanie na chorwackich wyspach: Je?eli szukacie nieskazitelnej ciszy, relaksu, nasza wskazówka to zakwaterowanie na jednej z wielu chorwackich wysp. Mamy kwatery w odleg?ych zak?tkach zapewniaj?ce maksimum prywatno?ci.

Hotele w Chorwacji: Nasza oferta zawiera równie? standardowe hotele oferuj?ce wszystko od pojedynczych pokoi po rodzinne apartamenty.

Hostele w Chorwacji – jest to najta?sze dost?pne zakwaterowanie dla m?odych ludzi z ograniczonym bud?etem.
 
Warunki p?atno?ci
Wa?ne: Warunki p?atno?ci zale?? tylko I wy??cznie od uzgodnienia pomi?dzy wynajmuj?cymi, a najemcami. chorwacjaapartamenty.com nie bierze ?adnego udzia?u zarówno praktycznie jak i prawnie w p?atno?ci.
Więcej: Warunki p?atno?ci
 
Wszystkie oczywi?cie
 

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily
http://www.fastrxmart.com/viagra-super-active buy generic viagra super active online - www.rxpillsbuyonline.com eriacta